Page
Menu
News

Produkty chemiczne

 

 

KLEJ TRS 2002 NEW
 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
302300   1 kg   10 szt
302304   5 kg   4 szt
302320   240 kg   1 szt

Klej TRS 2002 NEW - dwu składnikowy klej na podstawie CR (poli-neoprenowego kauczuku, nairytu) do wulkanizacji na zimno i na gorąco. Skleja gumę z gumą, gumę z tkaniną, gumę z metalem, tkaninę z tkaniną. Różnica pomiędzy klejem TRS 2002 NEW i TRS 2002 jest w wykorzystaniu czterochlorku węgla, który jest bardziej bezpieczny dla organizmu człowieka, zamiast trichloretylenu. Jak i trichloretylenem, czterochlorek węgla nie zapala się i nie wybucha. Klej TRS 2002 NEW można stosować podczas wykonania prac w kopalniach albo halach produkcyjnych.

Zastosowanie: naprawa i łączenie nagumowanych taśm przenośników, gumowanie bębnów, gumowanie powierzchni metalowych.

CHARAKTERYSTYKI   ZALECENIA
Podstawa: CR - poli-neoprenowy kauczuk   Temperatura wykonania prac: +15/ +30 ºС
Rozpuszczalnik: czterochlorek węgla, chlorek metylenu   Utwardzacz: TRS 1000 M
Szczelność właściwa: 1,45 g/m3   Proporcja: 40 g utwardzacza M na 1 kg kleju
Lepkość dynamiczna: ok. 3200-3800 mPa·s   Aktywność mieszanki klejowej: 1-2 godziny
Kolor: ciemno-szary   Czas aktywności warstwy: ok. 20 min. przy 20°С
Termin przydatności: 1 lata   Zużycie: 300 g/m2 na jedną warstwę
    Czas wulkanizacji: ok. 24 godzin

 

Zalecana technologia nanoszenia kleju na powierzchnie sklejane:

  • guma / materiały z gumy i kordu / tkanina: 2 warstwy;
  • guma z warstwą klejową: 1 warstwa;
  • metal, obrobiony podkładem: 1 warstwa.
  Informacje techniczne o TRS 2002

 

KLEJ TRS 4004

 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
302900   750 ml   10 szt
302910   5 l (4,7 kg)   4 szt
302905   190 kg   1 szt

Klej TRS 4004 - dwu składnikowy klej na podstawie CR (poli-neoprenowego kauczuku, nairytu) do wulkanizacji na zimno. Skleja gumę z gumą, gumę z tkaniną, gumę z metalem, tkaninę z tkaniną. Główną cechą wyróżniającą klej TRS 4004 jest wykorzystanie oktanu etylu –rozpuszczalnika o małej toksyczności i z bezpiecznym zapachem. Stosuje się go w pracach na otwartej przestrzeni albo w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Zastosowanie: łączenie i naprawa nagumowanych taśm przenośnikowych, gumowanie bębnów. Przydatny do łączenia i naprawy nagumowanych taśm przenośnikowych w przemyśle spożywczym.

CHARAKTERYSTYKI   ZALECENIA
Podstawa: CR - poli-neoprenowy kauczuk    Temperatura wykonania prac: +15/+35 ºС
Rozpuszczalnik: oktan etylu   Utwardzacz: TRS 1000 E
Szczelność właściwa: 0,95 g/m3   Proporcja: 30 g utwardzacza na 0,71 kg kleju
Lepkość dynamiczna: ok. 2800-3200 mPa·s   Aktywność mieszanki klejowej: 4-6 godzin
Kolor: ciemno-szary   Czas aktywności warstwy: ok. 25 min. przy 20°С
Termin przydatności: 2 lata   Zużycie: 300 g/m2 jedna warstwa
    Czas wulkanizacji: ok. 24 godzin

 

Zalecana technologia nanoszenia kleju na powierzchnie sklejane:

  • guma / materiały z gumy i kordu / tkanina: 2 warstwy;
  • guma z warstwą klejową: 1 warstwa;
  • metal, obrobiony podkładem: 1 warstwa.
  Informacje techniczne o TRS 4004

 

KLEJ TRS 5005

 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
302920   0,7 kg   10 szt
302921   4,7 kg   4 szt
302922   190 kg   1 szt

Klej TRS 5005 – nowy jedno-składnikowy klej do wulkanizacji na zimno na podstawie CR (poli-neoprenowego kauczuku, nairytu).

Zastosowanie: łączenie, gumowanie i prace naprawcze.

CHARAKTERYSTYKI   ZALECENIA
Podstawa: CR - poli-neoprenowy kauczuk   Temperatura wykonania prac: +15/ +35 ºС
Rozpuszczalnik: butanon (metyletylketon)   Czas aktywności warstwy: ok. 30 min. przy 20°С
Szczelność właściwa: 0,95 g/m3   Zużycie: 300 g/m2 jedna warstwa
Lepkość dynamiczna: ok. 2800-3200 mPa·s   Czas wulkanizacji: ok. 24 godzin
Kolor: ciemno-szary    
Termin przydatności: 3 lata    
     

 

  Informacje techniczne o TRS 5005

 

KLEJ TRS PLASTO

 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
303110   700 ml   10 szt
303111   20 kg   1 szt

Klej TRS PLASTO – dwuskładnikowa mieszanka klejowa (klej + utwardzacz) do sklejania na zimno albo na gorąco. Klej ma dobrą odporność na działanie kwasów, olejów, starzenie się i działanie wysokich temperatur.

Zastosowanie: do sklejania PVC, EMPD, PU, ABS, EVA, skóry, korka, kauczuku, tkaniny z nylonu, wiskozy i kevlaru.

CHARAKTERYSTYKI   ZALECENIA
Podstawa: PU - poliuretan   Temperatura wykonania prac: +15/ +35 ºС
Rozpuszczalnik: aceton, butanon   Utwardzacz: TRS 1000 E
Szczelność właściwa: 0,85 g/m3   Proporcja: 30 g utwardzacza na 0,6 kg kleju
Lepkość dynamiczna: ok. 4200 mPa·s   Aktywność mieszanki klejowej: 4-6 godzin
Kolor: brudno-biały   Czas aktywności warstwy: ok. 5-10 min. przy 20°С
Termin przydatności: 3 lata   Zużycie: 300 g/m2 na jedną warstwę
    Czas wulkanizacji: ok. 6 godzin

 

Zalecana technologia nanoszenia kleju na powierzchnie sklejane:

  • 1 warstwa na każdą powierzchnię.
  Informacje techniczne o TRS PLASTO

 

GRUNT TRS METAL PRIMER
 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
307140   700 ml   10 szt
307141   170 kg   1 szt

Grunt TRS METAL PRIMER jest przeznaczony do zapewnienia mocniejszej adhezji gumy wobec metalu. Grunt do metalu służy do przygotowania powierzchni metalowych do naniesienie powłok gumowych przy wykorzystywaniu klejów TRS 2002, TRS 3003, TRS 4004, TRS 5005.

Zastosowanie: gumowanie powierzchni metalowych, gumowanie bębnów.

CHARAKTERYSTYKI   ZALECENIA
Podstawa: CR - poli-neoprenowy kauczuk    Temperatura wykonania prac: +15/ +35 ºС
Rozpuszczalnik: fenol, butanon   Czas schnięcia: ok. 60 min. przy 20°С
Szczelność właściwa: 0,91 g/m3   Zużycie: 300 g/m2 na jedną warstwę
Lepkość dynamiczna: ok. 500-700 mPa·s   Naniesienie: jedna warstwa na powierzchnię metalową
Kolor: czarny   Termin przydatności: 3 lata

 

  Informacje techniczne o TRS METAL PRIMER

 

UTWARDZACZTRS TRS 1000 M

 

 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
302180   40 g   10 szt
302220   200 g   6 szt

Utwardzacz  TRS 1000 M na podstawie neoprenu, ogniotrwały.

Zastosowanie: utwardzacz do kleju TRS 2002, TRS3003, łączący środek do roztworów klejących w przemyśle obuwniczym.

Przygotowanie mieszanki   TRS 2002   TRS 3003
Waga kleju (V)   1 kg   1 kg
Waga utwardzacza   40 g   40 g
% proporcja utwardzacza   4%   4%

 

  Informacje techniczne o TRS 1000 M

 

UTWARDZACZTRS 1000 E

 
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
700510   30 g   10 szt
700511   150 g   6 szt

Utwardzacz TRS 1000 E jest 29%-wym roztworem poli-izocjaniana w oktanie etylu.

Zastosowanie: utwardzacz do kleju TRS 4004, TRS PLASTO, łączący środek do roztworów klejących w przemyśle obuwniczym.

Przygotowanie mieszanki   TRS 4004   TRS PLASTO
Waga kleju (V)   750 ml   700 ml
Waga utwardzacza   30 g   30 g
% proporcja utwardzacza   4 %   5 %

 

  Informacje techniczne o TRS 1000 E

 

UTWARDZACZ TRS TRISO
BRAK FOTO  
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
         
         

Utwardzacz TRS TRISO jest roztworem poli-/trzy-/izocjaniana w oktanie etylu. Świetnie łączy się z gumą, zwiększa odporność sklejanego materiału na działanie wysokiej temperatury, tłuszczy, olejów, plastyfikatorów, oraz zapewnia łączenie wielu materiałów kauczukowych trudnych do sklejania.

Zastosowanie: łączący środek do klejów na podstawie kauczuku neoprenowego, poliuretanowego, naturalnego i sztucznego.

Przygotowanie mieszanki   NR   CR   NBR   PU
Podstawa   Naturalny kauczuk   Kauczuk neoprenowy   Kauczuk nitrylowy   Poliuretan
% proporcja utwardzacza TRS TRISO   4-6%   6-8%   6-8%   3-5%

 

  Informacje techniczne o TRS TRISO

 

UTWARDZACZ TRS TRISO R
BRAK FOTO  
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
         
         

Utwardzacz TRS TRISO R jest roztworem poli-/trzy-/izocjaniana w oktanie etylu. Roztwór klejący przy jego wykorzystaniu zapewnia znaczną odporność termiczną i chemiczną od razu po sklejaniu. TRS TRISO R szczególnie skutecznie łączy się z gumą.

Zastosowanie: łączący środek do klejów na podstawie kauczuku neoprenowego, poliuretanowego, naturalnego i sztucznego.

 Przygotowanie mieszanki   NR   CR   NBR   PU
Podstawa   Naturalny kauczuk   Kauczuk neoprenowy   Kauczuk nitrylowy   Poliuretan
% proporcja utwardzacza TRS TRISO R   3-6%   4-8%   4-8%   4-7%

 

  Informacje techniczne o TRS TRISO R

 

TRS SOLVENT MEK
BRAK FOTO  
KOD   POJEMNOŚĆ   OPAKOWANIE
304210   0,64 kg   6 szt.

Rozpuszczalnik TRS SOLVENT MEK na podstawie butanonu (metyletyl ketonu).

Zastosowanie: dla odtłuszczania powierzchni gumowych i metalowych przed sklejaniem, gumowaniem.

« prev  |   top  |   next »

Copyright © TRS International GmbH 2018 Impressum / Legal Disclosure Login