Page
Menu
News

Belki przeciwuderzeniowe

 
BELKI PRZECIWUDERZENIOWE 45

 

 

KOD   WYMIARY   GRUBOŚĆ, xx
501453xx   100 mm × 1220 mm  

50, 55, 75,

100 (xx:10) mm

501455xx   100 mm × 1500 mm  

 

Belki są amortyzującymi pasami gumowymi, pokryte polietylenem UHMWPE ze współczynnikiem poślizgu 0,1. Wyposażone w profile mocujące w formie litery Т, profil przymocowano do belki drogą wulkanizacji. Belki przeciw uderzeniowe TRS ułatwiają ruch przenośników taśmowych. Pełnią takie same funkcje jak i rolki uderzeniowe, ale ich przewagą jest łatwiejsza wymiana i bardzo wysoki współczynnik poślizgu. Dzięki belkom amortyzującym w punkcie załadunku i węzłach przejściowych z przenośnika do przenośnika, większa ilość energii uderzenia spadającego ładunku gasi się przez amortyzatory, co zapobiega uszkodzeniu sprzętu. Odległość pomiędzy taśmą a belką uderzeniową bez zainstalowanej taśmy powinna wynosić  10-20 mm. Temperatura stosowania: poniżej 75 ºС.

Przewagi belek przeciwuderzeniowych:

 • brak ruchomych części;
 • zapobiegają uszkodzeniu taśmy przenośnikowej;
 • gaszą energię spadku ładunku na taśmę;
 • szybka i prosta instalacja;
 • niski współczynnik tarcia;
 • bardzo długi termin eksploatacji;
 • zmniejszenie kosztów obsługi sprzętu;
 • sprzyjają podwyższeniu czystości ekologicznej, uszczelnienia punktów przejścia od przenośnika do przenośnika;
 • belki pewnie się trzymają, dzięki profilowi aluminiowemu oraz śrubom specjalnej konstrukcji;
 • wyprodukowane sposobem gorącej wulkanizacji dla trwałego mocowania wszystkich komponentów belki.

Zastosowanie: punkty ładunkowe i przejścia z przenośnika do przenośnika, zabezpieczenie systemów przenośnika przed drobno-ziarnistych frakcji przy stosowaniu razem z TRS-ogrodzeniem.

CHARAKTERYSTYKI GUMY   CHARAKTERYSTYKI WARSTWY POLIETYLENOWEJ
Twardość: 45±5 według skali Shore’a   Grubość: 10 mm
Napięcie: 18 N/mm2   Twardość:
Wydłużenie: 550 %   Wydłużenie:
Ścieranie: 80 przy 5 N   Kolor: czerwony
Kolor: czarny    

 

Mocowanie dokonuje się przy pomocy kompletu ŚRUBY ТМ 16, podkładki i nakrętki zatrzaskowej ze wstawką nylonową. Zaleca się stosowanie 4 mocowań co 1 metr.

KOD   WYMIARY   OPAKOWANIE
5000000   35 × 35 × 6 mm   10 szt.
  Informacje o BELKACH PRZECIWUDERZENIOWYCH 45

 

BELKI PRZECIWUDERZENIOWE 60

 

 

KOD   WYMIARY   GRUBOŚĆ, xx
502603xx   100 mm × 1220 mm  

50, 55, 75,

100 (xx:10) mm

502605xx   100 mm × 1500 mm  

 

Belki są amortyzującymi pasami gumowymi, pokryte polietylenem UHMWPE ze współczynnikiem poślizgu 0,1. Wyposażone w profile mocujące w formie litery Т, profil przymocowano do belki drogą wulkanizacji. Belki przeciwuderzeniowe TRS  ułatwiają ruch przenośników taśmowych. Pełnią takie same funkcje jak i rolki uderzeniowe, ale ich przewagą jest łatwiejsza wymiana i  bardzo wysoki współczynnik poślizgu. Dzięki belkom amortyzującym w punkcie załadunku i węzłach przejściowych z przenośnika do przenośnika, większa ilość energii uderzenia spadającego ładunku gasi się przez amortyzatory, co zapobiega uszkodzeniu sprzętu. Odległość pomiędzy taśmą a belką uderzeniową bez zainstalowanej taśmy powinna wynosić  10-20 mm. Temperatura stosowania: poniżej 75 ºС.

Przewagi belek przeciwuderzeniowych:

 • brak ruchomych części;
 • zapobiegają uszkodzeniu taśmy przenośnikowej;
 • gaszą energię spadku ładunku na taśmę;
 • szybka i prosta instalacja;
 • niski współczynnik tarcia;
 • bardzo długi termin eksploatacji;
 • zmniejszenie kosztów obsługi sprzętu;
 • sprzyjają podwyższeniu czystości ekologicznej, uszczelnienia punktów przejścia od przenośnika do przenośnika;
 • belki pewnie się trzymają, dzięki profilowi aluminiowemu oraz śrubom specjalnej konstrukcji;
 • wyprodukowane sposobem gorącej wulkanizacji dla trwałego mocowania wszystkich komponentów belki.

Zastosowanie: punkty ładunkowe i miejsca przejścia z przenośnika do przenośnika, zabezpieczenie system&´w przenośnika przed drobno-ziarnistych frakcji przy stosowaniu razem z TRS-ogrodzeniem.

CHARAKTERYSTYKI GUMY   CHARAKTERYSTYKI WARSTWY POLIETYLENOWEJ
Twardość: 60±5 według skali Shore’a   Grubość: 10 mm
Napięcie: 19 N/mm2   Twardość: 65 według skali Shore’a
Wydłużenie: 400 %   Wydłużenie: 325%
Ścieranie: 110 przy 10 N   Kolor: niebieski
Kolor: czarny    

 

Mocowanie dokonuje się przy pomocy kompletu ŚRUBY TM 16, podkładki i nakrętki zatrzaskowej ze wstawką nylonową. Zaleca się stosowanie 4 mocowań co 1 metr.

KOD   WYMIARY   OPAKOWANIE
50000000   35 × 35 × 6 mm   10 szt.
  Informacje o BELKACH PRZECIWUDERZENIOWYCH 60

 

BELKI GUMOWE
 

 

KOD   WYMIARY   GRUBOŚĆ, xxx
50813xxx   100 mm × 1220 mm  

075, 100,

125, 150 mm

50823xxx   125 mm × 1220 mm  
50833xxx   150 mm × 1220 mm  
50815xxx   100 mm × 1500 mm  
50825xxx   125 mm × 1500 mm  
50835xxx   150 mm × 1500 mm  

 

Belki są amortyzującymi pasami wyprodukowanymi z gumy, odpornej na ścieranie z aluminiowym T-profilem dla mocowania. Profil przymocowano do belki drogą wulkanizacji podczas produkcji. Pełnią rolę windziarzy w młynach bębnowych, wykorzystują się jako dodatkowy środek mocowania materiału futerowego.

Zastosowanie: młyny bębnowo-kulowe, młyny szlifierskie, bębny-mieszalniki, zabezpieczenie przed zużyciem udarowym, zmniejszenie nalepiań, zmniejszenie hałasu.

CHARAKTERYSTYKI GUMY   WYMIARY
Twardość: 60±5 według skali Shore’a   Grubość: 75, 100, 125, 150 mm
Napięcie:   Szerokość: 100, 125, 150 mm
Wydłużenie:   Długość: 1220, 1500 mm
Ścieranie:   Mocowanie: T-profil aluminiowy
Kolor: czarny    

 

Mocowanie dokonuje się przy pomocy kompletu ŚRUBY TM 16, podkładki i nakrętki zatrzaskowej ze wstawką nylonową. Zaleca się stosowanie 4 mocowań co 1 metr.

KOD   WYMIARY   OPAKOWANIE
50000000   35 × 35 × 6 mm   10 szt.
  Informacje o GUMOWYCH BELKACH

 

« prev  |   top  |   next »

Copyright © TRS International GmbH 2018 Impressum / Legal Disclosure Login